PARETS, PAREDONS, SALTADORS, ESCALES...

El que més abunda en el paisatge vilafranquí són els milers de quilòmetres de paret de pedra seca, que delimiten propietats, caletxes, assagadors... Es tracta de construccions d'un metre o metre i mig d'alçada, amb doble cara i plenes, almig amb rípio. Moltes d'elles estan acabadades amb un rastoll, pedres de cantó per tal que no salten els animals. Així, per tal que passen els animals sense tirar les parets, bàsicament ovelles, es construiren els comptadors que permetien passar els animals d'una finca a una altra, o a l'assagador, sense necessitat de saltar. Per a animals més xicotets, com són els conills, es construiren gateres, d'unes dimensions més xicotetes.