PORTERES

Per tal d'entrar les persones a les fiques, així com per a passar animals més grans, com poden ser les vaques i actualment els cavalls, es construiren les porteres, portes fetes amb diferents barres de sabina o ginebre, ja que aquesta fusta resisteix més les inclemències del temps. Entre les porteres, trobem de diferents formes, algunes d'elles només passades per troncs que s'introueixen en forats a ambdós costats de les parets i altres, les més típiques formades per dos montants i 4 ó 5 barres travesseres; a més a més, tenen una barra en diagonal. En aquest tipus de porteres, juguen un paper fonamental les pedres d'ambdós costats, anomenaes gorroneres i són les que permeten obrir i tancar les porteres.